Smart Mobility

 

Op gebied van Smart mobility doen zich veel nieuwe ontwikkelingen voor: 

  • Zelf rijdende auto’s,
  • Talking traffic,
  • MaaS,
  • IVRI’s,
  • Platooning etc..

Dit vergt de inzet van moderne technologie om de mobiliteitsvraagstukken op te lossen. 

Maar wat zijn de consequenties voor uw organisatie? Strategie c.q. beleid, rol in de markt en eventueel het verdienmodel? Waar moeten de prioriteiten gelegd worden en welke oplossingen zijn geschikt voor de uitdagingen in uw organisatie?

Natuurlijk moet die afweging door uw organisatie zelf gemaakt worden. Deze keuzes kunnen niet door anderen worden gemaakt en pasklare antwoorden zijn vaak ook niet voorhanden.

Over deze vragen denkt Fupro Consultancy graag met u mee.

Wellicht is er behoefte om even te sparren over de ontwikkelingen, de kansen in de markt, de consequenties voor de organisatie of over nieuwe en andere inzichten?