Sustainability

In 2015 is er in Parijs het klimaatverdrag getekend en zijn er mondiale afspraken gemaakt. Er zijn Sustainable Development Goals geformuleerd die als handvat kunnen dienen. Dus aan de slag!

De overheid is druk doende, ook in de media heeft het de volle aandacht want duurzaam is hot! Echter duurzaam is een containerbegrip waar een reeks aan mogelijke ideeën, maatregelen en oplossingen onder vallen.

Klinkende namen als Google, Coca-Cola, Nestlé, IKEA, Unilever en Aldi zijn  organisaties welke duidelijk bezig met sustainability en in een ver gevorderd stadium zijn. Maar hoe ver moet u gaan als organisatie? Voldoet een green-dressing oplossing of moet er een ingrijpende transitie plaats vinden?

Natuurlijk rijst de vraag, hoe implementeert u de Duurzame Ontwikkelings Doelstellingen in uw organisatie?